Salute
Ontdek
Sluit dit zoekvak.

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (DEI)

Onze toewijding aan diversiteit, gelijkheid en inclusie is meer dan een strategie: het is het hart van onze cultuur. Wij geloven dat het omarmen van diverse perspectieven innovatie stimuleert, en onze toewijding aan gelijkheid zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord en gewaardeerd.

Onze reis naar DEI-excellentie

Toewijding aan voortdurende verbetering, het bevorderen van begrip en het creëren van een werkplek die de kracht van eenheid in al zijn vormen verdedigt

At Salutezijn we standvastig in ons streven naar het bevorderen van een cultuur op de werkplek die diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) omarmt als fundamentele pijlers van ons succes. Wij geloven dat een divers team, dat een breed scala aan achtergronden, perspectieven en ervaringen omvat, niet alleen onze innovatie verrijkt, maar ook een weerspiegeling is van de mondiale gemeenschappen die we bedienen. 

Wij beloven een omgeving te bieden waarin alle werknemers met respect en eerlijkheid worden behandeld, ongeacht hun ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap of andere kenmerken. Door middel van inclusieve wervingspraktijken, permanente educatie en proactieve maatregelen om vooroordelen weg te nemen, streven we ernaar een sfeer te creëren waarin elk individu kan gedijen, zijn unieke talenten kan bijdragen en zijn volledige potentieel kan bereiken. 

Onze toewijding aan DEI

We bouwen niet alleen een personeelsbestand op; we creëren een gemeenschap waar alle talenten kunnen schitteren

Diverse wervingspraktijken

Onze toewijding aan DE&I drijft ons ertoe strategieën te hanteren die diverse werving aanmoedigen. We gaan actief op zoek naar kandidaten met een ondervertegenwoordigde achtergrond, gebruiken blinde sollicitatieprocedures om vooringenomenheid tegen te gaan en stellen inclusieve functiebeschrijvingen op die een breed scala aan talenten verwelkomen zonder onnodige beperkingen.

Inclusieve cultuur op de werkvloer

Het koesteren van een inclusieve cultuur betekent het cultiveren van een sfeer waarin alle werknemers worden gewaardeerd, gerespecteerd en in staat gesteld om bij te dragen, ongeacht hun afkomst. Onze aanpak omvat gevoeligheidstraining, initiatieven op het gebied van cultureel bewustzijn en open dialogen over diversiteitskwesties om een ​​harmonieuze en collaboratieve werkomgeving te garanderen.

gelijke kansen

Het is absoluut noodzakelijk dat elke werknemer gelijke toegang heeft tot mogelijkheden voor groei, training en professionele vooruitgang. Wij zijn toegewijd aan het implementeren van programma's die eventuele verschillen op deze domeinen identificeren en corrigeren.

Bovendien zijn wij van mening dat beloningen en voordelen rechtvaardig en onpartijdig moeten zijn voor alle werknemers, ongeacht demografische verschillen. Wij zijn toegewijd aan het principe dat eerlijkheid een integraal onderdeel is van alle aspecten van onze organisatie.

Een eerlijke vergoeding

Wij handhaven het principe dat beloningen en voordelen onpartijdig en eerlijk moeten zijn voor alle werknemers, zonder rekening te houden met demografische verschillen. Onze toewijding is geworteld in het creëren van een omgeving waarin elk teamlid wordt gewaardeerd en rechtvaardig wordt behandeld.

Werknemersresourcegroepen (ERG's)

Als onderdeel van ons engagement ondersteunen wij met trots initiatieven zoals Salute Vrouwenimpactnetwerk (SaluteWIN) en de Salute Veterans Network (SVN) medewerker resourcegroep (ERG). Deze inspanningen weerspiegelen onze toewijding aan het bevorderen van een inclusieve werkplek waar elk teamlid wordt gewaardeerd en gelijke kansen krijgt voor groei en vooruitgang.

Verantwoording en meting

Onze toewijding aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) wordt geïllustreerd door onze proactieve benadering van voortgangsmeting. We stellen meetbare maatstaven vast, stellen verbeteringsdoelstellingen vast en evalueren onze initiatieven consequent om ervoor te zorgen dat betekenisvolle en positieve veranderingen worden gerealiseerd. Deze inzet onderstreept ons voortdurende streven naar een meer inclusieve en rechtvaardige werkplek.

Communautaire betrokkenheid

We begrijpen het belang van samenwerking met externe gemeenschappen en organisaties die onze toewijding aan het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit delen. Deze betrokkenheid dient een tweeledig doel: bijdragen aan betekenisvolle doelen en het bevorderen van een platform voor wederzijds leren binnen het bredere veld. Door actief deel te nemen aan deze partnerschappen blijven we ons engagement voor het creëren van een meer diverse en inclusieve omgeving versterken.

De vier pijlers voor het succes van DEI

Leid inclusief

Verhoog het eigen vermogen

Activeer diversiteit

Respect tonen

Bekijk Salute medewerkers in actie