Diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie (DEI)

At Salute Mission Criticalzijn we standvastig in ons streven naar het bevorderen van een cultuur op de werkplek die diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) omarmt als fundamentele pijlers van ons succes. Wij geloven dat een divers team, dat een breed scala aan achtergronden, perspectieven en ervaringen omvat, niet alleen onze innovatie verrijkt, maar ook een weerspiegeling is van de mondiale gemeenschappen die we bedienen. 

Wij beloven een omgeving te bieden waarin alle werknemers met respect en eerlijkheid worden behandeld, ongeacht hun ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap of andere kenmerken. Door middel van inclusieve wervingspraktijken, permanente educatie en proactieve maatregelen om vooroordelen weg te nemen, streven we ernaar een sfeer te creëren waarin elk individu kan gedijen, zijn unieke talenten kan bijdragen en zijn volledige potentieel kan bereiken. 

Onze reis naar DE&I-excellentie is een toewijding aan voortdurende verbetering, het bevorderen van begrip en het creëren van een werkplek die de kracht van eenheid in al zijn vormen verdedigt.

Onze toewijding aan diversiteit, gelijkheid en inclusie is meer dan een strategie: het is het hart van onze cultuur. Wij geloven dat het omarmen van diverse perspectieven innovatie stimuleert, en onze toewijding aan gelijkheid zorgt ervoor dat elke stem wordt gehoord en gewaardeerd.

Onze toewijding aan DE&I

We bouwen niet alleen een personeelsbestand op; we creëren een gemeenschap waar alle talenten kunnen schitteren.

Onze toewijding aan DE&I drijft ons ertoe strategieën te hanteren die diverse werving aanmoedigen. We gaan actief op zoek naar kandidaten met een ondervertegenwoordigde achtergrond, gebruiken blinde sollicitatieprocedures om vooringenomenheid tegen te gaan en stellen inclusieve functiebeschrijvingen op die een breed scala aan talenten verwelkomen zonder onnodige beperkingen.

Het koesteren van een inclusieve cultuur betekent het cultiveren van een sfeer waarin alle werknemers worden gewaardeerd, gerespecteerd en in staat gesteld om bij te dragen, ongeacht hun afkomst. Onze aanpak omvat gevoeligheidstraining, initiatieven op het gebied van cultureel bewustzijn en open dialogen over diversiteitskwesties om een ​​harmonieuze en collaboratieve werkomgeving te garanderen.

Het is absoluut noodzakelijk dat elke werknemer gelijke toegang heeft tot mogelijkheden voor groei, training en professionele vooruitgang. Wij zijn toegewijd aan het implementeren van programma's die eventuele verschillen op deze domeinen identificeren en corrigeren.

Bovendien zijn wij van mening dat beloningen en voordelen rechtvaardig en onpartijdig moeten zijn voor alle werknemers, ongeacht demografische verschillen. Wij zijn toegewijd aan het principe dat eerlijkheid een integraal onderdeel is van alle aspecten van onze organisatie.

Wij handhaven het principe dat beloningen en voordelen onpartijdig en eerlijk moeten zijn voor alle werknemers, zonder rekening te houden met demografische verschillen. Onze toewijding is geworteld in het creëren van een omgeving waarin elk teamlid wordt gewaardeerd en rechtvaardig wordt behandeld.

Als onderdeel van ons engagement ondersteunen wij met trots initiatieven zoals Salute Vrouwenimpactnetwerk (SaluteWIN) en de Salute Veterans Network (SVN) medewerker resourcegroep (ERG). Deze inspanningen weerspiegelen onze toewijding aan het bevorderen van een inclusieve werkplek waar elk teamlid wordt gewaardeerd en gelijke kansen krijgt voor groei en vooruitgang.

Onze toewijding aan diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) wordt geïllustreerd door onze proactieve benadering van voortgangsmeting. We stellen meetbare maatstaven vast, stellen verbeteringsdoelstellingen vast en evalueren onze initiatieven consequent om ervoor te zorgen dat betekenisvolle en positieve veranderingen worden gerealiseerd. Deze inzet onderstreept ons voortdurende streven naar een meer inclusieve en rechtvaardige werkplek.

We begrijpen het belang van samenwerking met externe gemeenschappen en organisaties die onze toewijding aan het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit delen. Deze betrokkenheid dient een tweeledig doel: bijdragen aan betekenisvolle doelen en het bevorderen van een platform voor wederzijds leren binnen het bredere veld. Door actief deel te nemen aan deze partnerschappen blijven we ons engagement voor het creëren van een meer diverse en inclusieve omgeving versterken.

De 4 pijlers voor DE&I-succes

l

Leid inclusief

Verhoog het eigen vermogen

a

Activeer diversiteit

Geef respect

Bekijk Salute Medewerkers in actie

Salute Militaire gemeenschap: Kevin Ryan

Salute Militaire Gemeenschap: Kevin Ryan

“Als onderzeeboot onderging ik maanden van rigoureuze training voordat ik aan boord van mijn eerste onderzeeër stapte, en toch voelde ik me nog steeds een beetje onvoorbereid om uit te blinken in mijn rol. Door niet-aflatende toewijding, mijn hulp waar mogelijk, en ontvankelijk te zijn voor de leringen van de mensen om me heen, ontwikkelde ik me geleidelijk om verantwoordelijkheden met succes te beheren die mijn aanvankelijke verwachtingen overtroffen. Deze drang om bij te dragen wat ik wist en actief te leren wat ik niet deed, werd een veelvoorkomende eigenschap onder veteranen, allemaal op zoek naar het volbrengen van een missie. Deze kwaliteit is van grote waarde binnen de zakenwereld. “

Lees meer →

Salute Militaire echtgenoot: Rebecca Tigpen

Salute Militaire Gemeenschap: Rebecca Thigpen

“Mijn ervaring als militaire echtgenoot heeft me geholpen mijn positie te omarmen. Ik kan contact maken met andere echtgenoten en veteranen omdat ik hun levensstijl heb geleefd en momenteel leef. “

Lees meer →

Ontdek wat Salute voor je zou kunnen doen

Plan een kennismakingsgesprek met een van onze teamleden
Uw gegevens worden niet gedeeld buiten Salute en alleen gebruikt om u van informatie te voorzien. Voor meer details verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.

Ontdek wat Salute voor je zou kunnen doen

Plan een kennismakingsgesprek met een van onze teamleden
Uw gegevens worden niet gedeeld buiten Salute en alleen gebruikt om u van informatie te voorzien. Voor meer details verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.
Scroll naar boven
Scroll naar boven